Overlock


Een lockmachineoverlockmachine of locker is een soort naaimachine. Het verschil ligt in de techniek waarmee de steken worden gemaakt. Bij een lockmachine borgen de lusjes elkaar; bij een naaimachine gebeurt dit met hulp van een kleine spoel.

Verschil lockmachine en naaimachine

Zowel een lockmachine als een naaimachine heeft één of meerdere naalden met een oog vlak bij de punt, die een draad door een stuk textiel kunnen prikken. Aan de andere kant van de stof ontstaat dan een lusje. Bij een naaimachine wordt dat lusje vervolgens helemaal om een kleine spoel heen getrokken. Omdat er uit die spoel ook een draad komt, hebben we nu twee draden die om elkaar heen geslagen zijn. Omdat de lus helemaal om de spoel heen getrokken moet worden heeft de spoel maar een beperkte grootte, en moet dus regelmatig vervangen worden als de draad op raakt.

Bij een lockmachine is een kleine losse spoel niet nodig: het lusje dat door het stof werd getrokken wordt 'geborgd' door een volgend lusje, dat lusje wordt op zijn beurt weer geborgd door een volgend lusje, enzovoort. Het principe lijkt veel op haken ofbreien (textiel).

Kettingsteek met een fout in het midden

In principe is één klos garen genoeg om zo te naaien; de machine maakt dan een kettingsteek. Ook heel oude naaimachines, speelgoednaaimachines en naaimachines die in de hand kunnen worden gehouden werken vaak zo.

De verschillende lussen die elkaar borgen kunnen ook van meerdere klossen garen afkomstig zijn. De meeste moderne lockmachines hebben vier grote klossen garen. Drie draden maken samen een kantafwerking, en de vierde draad naait daarnaast een kettingsteek, die een dragende naad vormt.

Voordelen

Een lockmachine heeft twee grote voordelen boven een 'gewone' naaimachine:

- Er hoeft niet telkens opnieuw een spoel vervangen te worden.
- De lockmachine kan veel sneller naaien. Omdat het lusje dat door de stof getrokken wordt veel kleiner is wordt de draad veel minder hard door het oog van de naald heen en weer getrokken. Er gaat immers niet een hele spoel doorheen, maar alleen maar een ander lusje. Hierdoor worden er minder hoge eisen aan de garen (gladheid, sterkte) gesteld, en kan de lockmachine veel sneller naaien.

Een lockmachine beschikt vaak ook over messen die de stofresten bij de naad weg snijden. Daardoor ontstaat in één beweging een afgewerkte en afgestikte naad.

Nadelen

De nadelen van een lockmachine ten opzichte van de naaimachine zijn:

- De lockmachine gebruikt veel meer garen om een even lange naad te maken.
- Een lockmachine kan geen 'stiksteek' maken; dat is een steek die er aan de twee kanten van het textiel hetzelfde uitziet.
- Een lockmachine kan alleen vooruit naaien.

Vanwege de genoemde voordelen worden lockmachines veel gebruikt bij de grootschalige productie van kleding.

Bron: Wikipedia